21 شغل‌ رو به افول!


در حالی که در ماه مارس میلادی امسال، 196 هزار فرصت شغلی جدید در اروپا ایجاد شده اما اوضاع برای همه شغل‌ها چندان روشن نیست و در برخی از آن‌ها تعداد کارکنان رو به کاهش بوده است. در ادامه این مطلب به بعضی از این شغل‌ها و دلایل رو به افول بودن  آن‌ها به طور خلاصه اشاره می‌کنیم.