وزیر اطلاعات: حفظ نظام با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است

وزیر اطلاعات: حفظ نظام با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است