همه مقاطع تحصیلی جنوب کرمان فردا(یکشنبه) تعطیل هستند

همه مقاطع تحصیلی جنوب کرمان فردا(یکشنبه) تعطیل هستند