نماینده مجلس: صداوسیما به جای حذف برنامه 90 اشکالات را رفع می‌کرد

برنامه ۹۰ ورزش کشور را نقد می کرد و موجب کاهش فساد و رانت در جامعه ورزشی می شد. انتظار است این برنامه ها تقویت و ضعف آنها اصلاح شود.