مجلس سنا، پایان حمایت آمریکا از ائتلاف علیه یمن را تصویب کرد

مجلس سنا، پایان حمایت آمریکا از ائتلاف علیه یمن را تصویب کرد