عربستان: نفروختن سلاح‌های آمریکایی به ما به نفع ایران است

عربستان: نفروختن سلاح‌های آمریکایی به ما به نفع ایران است