عبدالمهدی: ادعای پمپئو درمورد فعالیت سپاه در عراق دروغ است

عبدالمهدی: ادعای پمپئو درمورد فعالیت سپاه در عراق دروغ است