ظریف: همیشه از توهمات نتانیاهو با خبر بوده‌ایم

ظریف: همیشه از توهمات نتانیاهو با خبر بوده‌ایم