توقف پروژه 48 تیمی شدن جام‌جهانی 2022

توقف پروژه 48 تیمی شدن جام‌جهانی 2022