توضیح سازمان سینمایی درباره توقف اکران فیلم «رحمان 1400»

تخلف مبنی بر عدم حذف کامل برخی از صحنه‌های اعلامی از سوی شورای پروانه نمایش در برخی از سینماها محرز شد.