تجربه وحشت در جزیره مکزیک (+عکس)


گردشگران برای بازدید از این منطقه پس از سوار شدن بر دو قایق خود را به جزیره متروکه و خالی از سکنه می‌رسانند تا لحظات دلهره‌آوری را تجربه کنند.