امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان به جای خودروهای ثبت نامی

خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.