ادعای پمپئو درباره حضور فرزندان برخی از مقامات ایران در آمریکا

پمپئو مدعی شد که آنها با پول مردم ایران، فرزندان خود را برای زندگی به خارج از کشور می‌فرستند.