اختصاص سهمیه به داوطلبان ارشد مناطق سیل‌زده منتفی است

سهمیه خاصی به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مناطق سیل زده تخصیص نمی‌یابد.