امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان به جای خودروهای ثبت نامی

خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.

نماینده مجلس: سال بعد 36 درصد تورم خواهیم داشت/ سال آینده بحران ارزی داریم

در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که در مجلس باید فکری برای آن کنیم.

مدیرعامل جدید سایپا:تولید محصول جدید و افزایش رضایت مشتریان اولویت سایپاست

مدیرعامل جدید سایپا:تولید محصول جدید و افزایش رضایت مشتریان اولویت سایپاست